English version >

Corona maatregelen

Beperkte beschikbaarheid

 • Iedereen is welkom! Zuidhaven biedt gedurende de hele dag losse entreekaarten aan
 • Reserveren is verplicht
 • We mogen maar 30 personen tegelijk toelaten
 • Bekijk ons reserveringssysteem voor beschikbaarheid en de laatste updates
 • Je kunt één reservering tegelijk maken, dus kies deze zorgvuldig. Aan het begin van dit tijdslot kun je weer boeken
 • Publiek is niet toegestaan
 • We laten geen groepen toe
 • Annuleer je slot als je besluit niet te komen, zodat iemand anders je plek kan nemen
 • Probeer zo ver mogelijk van tevoren te annuleren

Andere maatregelen

 • Blijf thuis als jij of een lid van je huishouden Corona gerelateerde symptomen heeft
 • Binnen is het dragen van een mondneusmasker verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder op de momenten dat je niet aan het boulderen bent of oefeningen doet. De draagplicht geldt bij binnenkomst, toiletbezoek, verplaatsen door de hal en vertrek. Als je na een boulder of oefening op adem wilt komen, kun je je masker even af laten, maar zorg dat je dan niet door de hal beweegt.
 • Kom op tijd, max. 5 min. voor aanvang van je tijdslot
 • Chalk, pofzakken en klimschoenen zijn te koop en te huur
 • Het gebruik van de bakjes voor waardevolle spullen is momenteel niet beschikbaar
 • Kleedkamers zijn gesloten, kom omgekleed naar de hal
 • Was je handen voor en na het boulderen
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere klimmers
 • Deze regel is niet van toepassing op jongeren tot en met 17 jaar onder elkaar, wel ten opzichte van volwassenen
 • De horeca is gesloten. In eerste instantie is er geen koffie en thee beschikbaar voor take away. Wat sportdranken en repen wel. Binnenkort zal er meer worden aangeboden
 • Bij vertrek is het voor ons van groot belang dat je uitcheckt

Covid measures

Limited availability

 • Everybody is welcome! During the whole day Zuidhaven has single entry tickets on offer
 • Booking is mandatory
 • Check our booking system for availability and the latest updates
 • You can make one reservation at a time, so pick it carefully. At the start of this time slot you can book again
 • We can allow 30 people at a time
 • No public allowed
 • We don't allow groups of any kind
 • Please cancel your slot if you decide not to come, so someone else can take it
 • Try to cancel as far in advance as possible

Other measures

 • Stay at home if you or a member of your household has Covid related symptoms
 • Inside, wearing a face mask is mandatory for everyone aged 13 and older at moments you are not bouldering or exercising. Wear the mask when entering, visiting the toilet, moving through the gym and when you leave. You can leave your mask off for a moment to catch your breath after a boulder or exercise, but make sure not to move around
 • Arrive on time, max 5 min. in advance 
 • The use of a valuables box is currently unavailable
 • Dressing rooms are closed
 • Wash your hands before and after bouldering
 • Members and punch card holders can also use their card in Boulderhal Energiehaven, Boulderhal Kunststof, Boulderhal Roest and Radium Boulders
 • Keep at least 1,5 meters distance from other climbers
 • This rule doesn't apply to youth up to 17 years old among each other
 • The bar area is closed, Initially coffee and tea is not available for take away. Some sports drinks and bars are. Soon more will be on offer;
 • It is vital to us that you check out when you leave